Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2013

shetalkstoangel
Boję się, że wszystkim wyjdzie życie a mi nie.
— bardzo
Reposted fromsatanek10 satanek10 viaCryMeARiver CryMeARiver

August 06 2013

shetalkstoangel
Reposted fromcouples couples viajajebie jajebie

June 30 2013

shetalkstoangel
8928 0d03
Reposted frombomdia bomdia viacoqueter coqueter

April 30 2013

4561 75b5
Reposted fromamatore amatore viaim-youre-poison im-youre-poison

April 03 2013

shetalkstoangel
Nie ma nic głupszego i upodlającego niż walka o czyjąś miłość.
— Kominek
Reposted fromarseniansodu arseniansodu viacoqueter coqueter
shetalkstoangel
0111 dd95
SKOCZYSZ?
Reposted fromhavingdreams havingdreams viainyourheart inyourheart
shetalkstoangel

Miałeś ją na wyciągniecie ręki, nawet za bardzo nie musiałeś się starać, wystarczyło byś ją troszeczkę pokochał i pokazał ze jest dla Ciebie wszystkim.

Reposted fromoceanstrat oceanstrat viainyourheart inyourheart
shetalkstoangel
6811 2888
Reposted frommalinowaa92 malinowaa92 viainyourheart inyourheart
shetalkstoangel
Nie chcę być najlepsza, chce być tylko wystarczającą dla Niego.
Reposted fromenchantement enchantement viainyourheart inyourheart

March 29 2013

shetalkstoangel
Ucieczka od emocji nigdy sie nie udaje. Trzeba sie z nimi zmierzyć, poradzic sobie z nimi. I z ludźmi, których dotyczą.
shetalkstoangel
Czy stajesz się słaby, jeśli kogoś potrzebujesz?
— Halestorm - Beautiful With You
shetalkstoangel
3533 e3b7
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viajethra jethra

March 28 2013

shetalkstoangel
Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył. Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść.
— Agnieszka Osiecka, list do Marka Hłaski
shetalkstoangel
6694 4ecf
Reposted frommuch-pain much-pain viaskonfundowane skonfundowane
shetalkstoangel
0777 73fb
ha ha co za rozjebunda :D
shetalkstoangel
kiedyś się do Ciebie uśmiechnę , przytulę i powiem " warto było Cię poznać " 
Reposted fromhope96 hope96 viaskonfundowane skonfundowane

March 17 2013

4381 4afb
Reposted frommrautyna mrautyna viainyourheart inyourheart

February 22 2013

shetalkstoangel
1506 d60d
Reposted frommk19 mk19 viaim-youre-poison im-youre-poison
shetalkstoangel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl